Perkhidmatan

Fungsi Pusat Kebudayaan Tahun 2008 - 2017

    • Unit Pengurusan Muzium / Galeri
    • Unit Pendidikan, Penyelidikan dan Penerbitan
    • Unit Pengurusan Seni, Pusat Perubatan dan Pengantarabangsaan
    • Unit Pengurusan Persembahan, Kokurikulum dan Kegiatan Pelajar
    • Unit Seni Pengurusan Muzik (Orkestra)
    • Unit Pengurusan Kemudahan Fizikal, Teknikal dan Pemasaran

•     Pembentukan Carta Organisasi Berdasarkan :

           * Hala Tuju
           * Matlamat
           * Justifikasi
           * Carta Fungsi

•     Perancangan Perjawatan Berdasarkan :

          * Fungsi Utama Organisasi
          * Pecahan Tugasan
          * Perbandingan Organisasi Sedia Ada
             dan Organisasi Cadangan
          * Senarai Tugas
          Permohonan bersama justifikasi yang terperinci dan jelas.

•     Infrastruktur

         * Berdasarkan Keperluan Fungsi
         * Justifikasi
         * Pembuktian / Dokumentasi


•     Perancangan Tahunan

       * Aktiviti / Projek
       * Kewangan / Perbelanjaan
       * Perjawatan
       * Infrastruktur
       * Prestasi Perkhidmatan

PEMBANGUNAN SENI BUDAYA PELAJAR

        * Pengukuhan Penglibatan Pelajar
        * Pengukuhan Kualiti dan Kuantiti Aktiviti / Projek
        * Pengukuhan Struktur Organisasi dan Perkhidmatan
        * Pengukuhan Kerjaya Kakitangan
        * Pengukuhan Perkhidmatan dan Inovasi
        * Pengukuhan Infrastruktur
        * Pengukuhan Pendidikan dan Penyelidikan


PENUTUP


        * Peranan Pengurus
        * Peranan Kakitangan
       
Terima Kasih