Visi, Misi dan Objekif

VISI
Menjadi sebuah Pusat Seni & Warisan yang Proaktif, inovatif, prihatin dan cemerlang untuk memulihara kesenian dan warisan Terengganu.
 
MISI
Melahirkan graduan berilmu dan terdidik yang mempunyai kepelbagaian kebolehan dan bakat dalam ilmu kesenian dan kebudayaan.
 
OBJEKTIF & FUNGSI PENUBUHAN
Dengan bermulanya operasi Pusat Seni dan Warisan didalam UniSZA, ianya akan berperanan membantu Universiti Sultan Zainal Abidin ;
 
   a) Untuk memulakan supporting activities dan soft skill dalam bidang kesenian dan kebudayaan di kalangan mahasiswa dan kakitangan UniSZA.
 
   b) Untuk meyediakan perkhidmatan dan bantuan dalam pelaksanakan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan di kampus UniSZA.
 
   c) Menyediakan ruang dan peluang kepada semua pelajar UDM yang berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti kelab-kelab kesenian seperti ;
  1. Kelab Ensembel Gamelan Terengganu,
  2. Kelab Ensembel Muzik Rakyat/Muzik Modern / Orkestra,
  3. Kelab Seni Tari Rakyat Terengganu,
  4. Kelab Puisi,
  5. Kelab Koir,
  6. Kelab Dikir Barat,
  7. Kelab Nasyid,
  8. Kelab Teater dan,
  9. Kelab Penyelidikan seni & Warisan.
   d) Untuk membantu meningkatkan nilai apresiasi seni kepada masyarakat kampus terhadap hasil kesenian, kebudayaan dan warisan negeri Terengganu.
 
   e) Memulakan jaringan kerjasama inter-disiplin dengan semua pihak didalam dan luar Universiti.
 
   f) Memulakan aktiviti Penyelidikan dan persidangan dalam bidang kesenian, kebudayaan dan warisan negeri Terengganu khususnya dan Malaysia amnya.