Visi, Misi dan Objekif

VISI
 
Menjadi sebuah Pusat Kesenian dan Warisan yang proaktif, inovatif, prihatin dan cemerlang untuk memulihara kesenian dan warisan Terengganu.
 
MISI
 
Melahirkan graduan berilmu dan terdidik yang mempunyai kepelbagaian kebolehan dan bakat dalam ilmu kesenian dan kebudayaan.
 
OBJEKTIF & FUNGSI PENUBUHAN
 
Dengan bermulanya operasi Pusat Kesenian dan Warisan didalam UniSZA, ianya akan berperanan membantu Universiti Sultan Zainal Abidin ;
 
   a) Untuk memulakan supporting activities dan soft skill dalam bidang kesenian dan kebudayaan di kalangan mahasiswa dan kakitangan UniSZA.
 
   b) Untuk meyediakan perkhidmatan dan bantuan dalam pelaksanakan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan di kampus UniSZA.
 
   c) Menyediakan ruang dan peluang kepada semua pelajar UniSZA yang berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti kelab-kelab kesenian seperti ;
 
 1. Kelab De'Mahameru ( Muzik Rakyat / Muzik Moden),
 2. Kelab Pesona Tari (Tarian Tradisional/ Rakyat / Moden / Gamelan Istana),
 3. Kelab Muzik Gamelan & Angklung,
 4. Kelab Citra Pusi (KERiSZ),
 5. Kelab Koir,
 6. Kelab Dikir Barat (Citra D'Mas),
 7. Kelab Nasyid,
 8. Kelab Qasidah (Hadi Ar-Rukhban),
 9. Kelab Teater(Anjung Kreatif),
 10. Kelab Pengurusan Seni & Teknikal (PST) dan,
 11. Kelab Media Seni (KMS).
   d) Untuk membantu meningkatkan nilai apresiasi seni kepada masyarakat kampus terhadap hasil kesenian, kebudayaan dan warisan negeri 
        Terengganu.
 
   e) Memulakan jaringan kerjasama inter-disiplin dengan semua pihak didalam dan luar Universiti.
 
   f) Memulakan aktiviti Penyelidikan dan persidangan dalam bidang kesenian, kebudayaan dan warisan negeri Terengganu khususnya dan Malaysia
       amnya.